Cookie og privatlivspolitik


Som patient i klinikken og i forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig indsamles en række personoplysninger. I nedenstående privatlivspolitik beskrives, hvordan vi i Kiropraktisk Center behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Indsamling af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
Navn, adresse og personnummer, kontaktoplysninger som telefonnummer og evt. e-mailadresse såfremt disse oplyses.

Følsomme personoplysninger:
Relevant standard helbredsoplysninger, journaloplysninger, tests, røntgenbilleder, evt. scanningsvar mv.

Formål

Vi bruger dine personoplysninger til følgende:
•  Registrering af din sygehistorie, undersøgelse, diagnostisk samt for behandling
•  Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
•  Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner f.eks. din læge eller sygehus
•  For at du kan få sygesikringstilskud samt for afregning overfor bla. sygesikringen eller forsikringen (ulykke og sundhedsforsikring)
•  Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning.
•  Dokumentationspligt
•  Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
•  Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra diverse tilsynsmyndigheder
•  Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

Samtykke

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt og med dit samtykke. Du er dog ikke forpligtet til at give os disse personoplysninger, men de er nødvendige og lovpligtige for at vi kan og må inkludere dig i et behandlingsforløb.
Du har ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Samtykke kan gives når man er fyldt 15 år. Er man under 15 år gives det via forældre eller evt. værge.

Rekvirering af journalmateriale

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering og-/eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet til andre sundhedspersoner. 

•  Ved videregivelse af epikriser og korrespondance skrivelser videregives oplysninger til den (henvisende) læge og i visse tilfælde (henvisende) sygehus
•  I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende databehandlere:
•  Clinic Care
•  Danalogic
•  KirPacs

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Som autoriseret behandler skal opfylde Journalføringsbekendtgørelsen og har pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Røntgenbilleder skal opbevares minimum 5 år.

Dine rettigheder

Du har, med lovens begrænsninger* rettighed til
•  at få indsigt i personoplysninger (egen-acces)
•  evt. berigtigelse (få rettet og ændret ukorrekte oplysninger)
•  at få slettet oplysninger
•  at få begrænset databehandling
•  data overførsel (tage data med til anden behandler)
•  at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysningerne
•  ikke at være genstand for en afgørelse der alene er baseret på automatisk behandling (profilering)
•  at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet

*For journaler gælder dette, såfremt sletning/berigtigelsen ikke strider imod gældende lovgivning vedrørende dokumentationspligten.

Cookies

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, kan du blokere for cookies. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette indhold. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os i Kiropraktisk Center.

Læs mere:
Databeskyttelsesforordningen
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser for journalføring
Datatilsynet

Websitet ejes og publiceres af:

Kiropraktisk Center Næstved ApS
Gammel Holstedvej 22
4700 Næstved
Telefon: 55 72 79 79
Email: info@naestved-kiropraktor.dk