INDSIGT

Alt om børn og kiropraktik

6.9.20
Alt om børn og kiropraktik
Hver femte spædbarn - i alt ca 13.000 børn - besøgte en kiropraktor i 2018. Det er mange. Men hvorfor besøger så mange børn en kiropraktor; hvad foregår der inde hos kiropraktoren og er det farligt? I nedenstående giver vi en grundig forklaring på hvad der er op og ned, når vi taler spædbørn og kiropraktik.

Hvorfor besøger så mange børn en kiropraktor?

Der er sket en forbavsende udvikling i antallet af spædbørn der besøger en kiropraktor. Er det fordi spædbørn i dag er mere syge i dag end tidligere? Nok ikke. Men det er åbenlyst, at en lang række forældre er bekymrede over deres børns udvikling og/eller adfærd og at de savner svar.

Men er forældre da mere bekymrede i dag end de var for 20 år siden? Det kan godt tænkes. Får forældre mindre hjælp i dag end de gjorde for 2 år siden. I den grad. Efter fødslen bliver du ekspederet ud af hospitalet så hurtigt som muligt, og sundhedsplejerskehjælpen er skåret nærmest helt væk.

Så hvad gør mange forældre, når de oplever en udfordring, fx at barnet græder meget? De opsøger en anden autoriseret sundhedsperson, de har hørt godt om. Og det er en god ide – for når du er patient hos en autoriseret sundhedsperson har du som patient rettigheder, fx til at klage eller søge erstatning og du kan forvente en høj faglig standard.

Hvad fejler børn med kolik?

Kolik er efterhånden blevet en samlebetegnelse for børn der græder meget. Men ordet ’kolik’ referer til det latinske ord for tarm, hvilket indikerer, at man oprindeligt formodede, at gråden skyldtes mavesmerter.

Men årsagen til at en baby oplever gener kan stamme også fra komplikationer under graviditet eller fødsel. Dette kan eksempelvis være hvis din baby er blevet taget ved kejsersnit, ved sædefødsel eller er blevet født som tvilling. Disse komplikationer kan medføre forstrækninger af nerver, muskulatur eller ledlåsninger i barnets nakke, skuldre eller rygsøjle.

Det er altså efterhånden tydeligt, at gråden kan have mange årsager, og at der er behov for en mere nuanceret diagnose end ’ondt i maven’. Det betyder også, at behandlingen skal tilpasses de mest sandsynlige årsager hos det enkelte barn.

Langt de fleste børn der behandles hos en kiropraktor – omtrent halvdelen – har en favoritside eller/og som følge deraf skævt baghoved. Netop den tilstand kan skyldes en låst nakke, fx som følge af kejsersnit. Derudover er det især børn der sover dårligt/uroligt, som kiropraktoren ser.

Alt om børn og kiropraktik

Virker kiropraktor behandling på spædbørn?

Der findes ikke en effektiv evidensbaseret behandling for kolik i sin oprindelige betydning – altså ondt i maven. Der er lige nu et forskningsprojekt i gang der skal belyse effekten af kiropraktik på kolik. Projektet forventes at være færdigt senere i år (2019).

Dog viser forskning allerede nu, at det ser ud til at de børn der kommer til kiropraktor græder mindre efterfølgende. Studierne er dog meget små og er således ikke tilstrækkelige. Det nye studie vil give et mere komplet billede af effekten.

Hvad foregår der inde hos kiropraktoren?

Det første der sker, når et spædbarn bæres ind til kiropraktoren, er at kiropraktoren – der jo er universitetsuddannet sundhedsfaglig specialist – undersøger barnet grundigt. Der udføres en bevægelsesundersøgelse hvor alle led mærkes igennem for at finde frem til eventuelle led med nedsat bevægelighed og/eller spændte muskler. Desuden testes relevante reflekser, den motoriske udvikling samt om de vigtige motoriske milepæle er opnået til tiden.

På baggrund af undersøgelsen bliver der stillet en diagnose. Stammer problemerne ikke fra bevægeapparatet sendes barnet hjem.  Men har barnet bevægeapparatsproblemer, fx en låst nakke, forstrækninger eller noget helt tredje, kan kiropraktoren behandle barnet.

Kiropraktorernes behandling af babyer er skånsom og tilpasset barnets alder. Kiropraktorerne benytter både mobilisering af led samt stræk og massage af muskler. Forældrene vil ligeledes ofte blive instrueret i øvelser de kan lave derhjemme.

Nej, spædbørn ’knækkes’ ikke hos kiropraktoren. Når så behandlingen hos kiropraktoren går i gang, er den meget blid og slet ikke som hos de udenlandske kiropraktorer, man kan finde skræmmende film med på nettet.

Det er ej heller farligt. For et par år siden blev der lavet en opgørelse over klager til Patientforsikringen vedrørende kiropraktorpraksis. Undersøgelsen viser at der ikke har været en eneste klage over kiropraktisk behandling af børn under 18 år i hverken Danmark eller Norge i de år, kiropraktorerne har været inkluderet i patientklagesystemet. Dette til trods for det meget store antal spædbørn, der ses i de to lande.

Igen er det værd at påpege at kiropraktorerne er autoriserede sundhedspersoner, hvilket betyder at man som patient sikret nogle rettigheder, fx mulighed for erstatning, hvis behandlingen går galt.

Kiropraktorer har bl.a. pligt til at rapportere utilsigtede hændelser, pligt til at oplyse patienterne om klagemuligheder, pligt til at føre detaljeret journal og pligt til at åbne dørene når Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på besøg for at vurdere om der er risici for patienterne og vi har pligt til at offentliggøre deres rapport efter besøget.