INDSIGT

Find tid til at investere i dit helbred

12.1.21
Find tid til at investere i dit helbred
Invester i dig selv – og du vil opdage, at det er den bedste investering i dit liv.

Din grundlæggende natur

Din grundlæggende natur kan opdeles i 4 dimensioner; fysisk, socialt/følelsesmæssigt, åndeligt og mentalt. Disse bør alle stimuleres og vedligeholdes for at bevare og forbedre det største aktiv du har – dig selv. Ofte bliver en eller flere dimensioner tilsidesat bevidst eller ubevidst. Alle fire hjørne af din natur bør regelmæssigt og konstant trænes på en balanceret og hensigtsmæssig måde.

I mit arbejde som behandler er den fysiske dimension det område, som jeg beskæftiger mig mest med, men til en vis grad også den mentale del. De fleste der henvender sig i klinikken kommer grundet en eller anden form for smerte, de gerne vil have til at gå væk eller i det mindste lindres. Dette er ofte den letteste del, men undervejs i behandlingsseancen vil der skulle tages stilling til forebyggende tiltag i form af ændring af vaner, øvelser, daglig motion, træning, vægttab el. lign., hvilket er en større udfordring. Villigheden til en eller flere af disse tiltag er oftest størst, når du er klemt op i en krog – f.eks. når du har smerter, som hæmmer i de daglige gøremål.

Den fysiske dimension plejes ved at du løbende sørger for din krop – dvs. får den rigtige ernæring, får tilstrækkelig søvn og afslapning, stress-styring og positiv tankegang samt motionere regelmæssigt. Ofte tilsidesættes motionen, da det jo er noget, du altid kan gøre – det haster ikke.   Det burde ikke være sådan, men desværre er fakta, at mange tilsidesætter sig selv og sin krop pga. arbejde, familie, manglende overskud eller tidspres mv. Men hvad betyder det om du skal bruge 3-5 timer af ugens 168 timer på motion, når du til gengæld får fornyet både din fysiske og mentale styrke samt øget dine samlede ressourcer? Nogen gange skal du udsættes for noget alvorligt følelses- eller helbredsmæssigt, før du finder din indre styrke til forandring.

For at komme videre inden det går så galt, bliver du nød til selv at finde din egen motivation, et ønske, et mål og ikke mindst en aktivitet du har lyst til. Samtidig er det motiverende, hvis du forpligtiger dig ved at have en at mødes med. Alle varige resultater kommer igennem et forløb, som er styret af principper, og som gror indefra og ud (lysten skal altså komme indefra). Dette kan holdes op mod vores kultur, som ofte præges af hurtige løsninger, offermentalitet og skyld. Vores styrke som menneske er at vi er i stand til at kunne ”styre” vores liv. Det at vi kan vælge retningen i vores liv gør, at vi kan genopfinde os selv, at vi kan ændre vores fremtid og i høj grad påvirke resten af tilværelsen. Og nej, det er sjældent sjovt eller let i starten, men det er hele ”rejsen” værd.

Vi ønsker at bidrage med inspiration til motionsvaner

I klinikken har vi mulighed for at biddrage med inspiration til motionsvaner eller udarbejdelse af individuelle øvelser.

Du kan f.eks. vælge at starte med en gåtur her i i det nærmest forårsagtige vejr her i vinterferien; alene eller sammen med familien - der er ikke nogen undskyldning. Måske kan du også bruge tiden til at ”kigge lidt indad” og lave nogle realistiske mål for dig selv, som du kan arbejde hen imod og løbende ”høste” frugten af. Starter du med den daglige sejr over dig selv og arbejder indefra og ud, vil resultaterne helt sikkert komme. Citat D.O.McKay : ”Livets største kampe udkæmpes hver dag i vores sjæls lønkammer.”

Alle medarbejdere fra Kiropraktisk Center har tidligere deltaget i Eremitageløbet og 3 fik "nåle" for at ligge i den bedste 1/4 i deres aldersklasse. Lars tog billeder undervejs og sørgede for "alle" kom godt i mål, hvorefter han selv med "lette" ben passerede mållinjen. Klinikken har tidligere deltaget i BT-halvmaraton.

Klinikken er også ivrige deltagere på Scalas bikinghold gerne 2-4 gange om ugen for at opbygge og vedligeholde en god grundform. Desuden er vi aktive i de lokale squash og tennisklubber.

Find tid til at investere i dit helbred