Alt du skal vide om smerter i lænden

GENERELT

Lænd

Lændesmerter er de hyppigst forekommende smerter fra ryggen og noget mere end 80-90 % af alle vil opleve på et tidspunkt i livet. Én vigtig viden er det faktum, at stærke smerter ikke ensbetydende med alvorlig skade. Mekanismen bag lændesmerter er mere komplekst end som så og årsagen er sjældent så simpel, som den tit er blevet fremstillet. Igennem tiderne har man brugt forklaringer som ”noget har forskubbet sig”, ”din nerve er kommet i klemme”, ”din diskus er hoppet ud” eller ”ryggen er gået af led”. Langt de fleste har det man kan kalde mekaniske eller uspecifikke lændesmerter. Disse går også under betegnelserne ”låsning i lænden”, ”hekseskud”, ”lumbago”, ”iskias” eller ”hold i ryggen”. Har du hørt et af ovenstående udsagn hos din kiropraktor betyder det kort sagt, at din kiropraktor har forholdt sig til og umiddelbart har udelukket, at der er tale om en diskusprolaps eller anden alvorlig sygdom som bagvedliggende årsag til dine smerter.

Logo

Hold i lænden

Symptomer: Smerter lokalt i lænden.

Årsag:
Irritation af ryggens led samt de omgivende strukturer – ofte er der tale om et fastlåst led eller en irriteret bruskskive, kombineret med muskelspændinger. Opstå pludseligt og evt. ved et mindre vrid eller løft. Tit har der været en forudgående periode med smågener fra området f.eks. stivhed og træthed eller ømhed, som du ikke har tillagt nogen betydning. Nogle kan vågne med ondt i ryggen uden nogen umiddelbar årsag andre oplever at lændesmerterne tager til over tid og udvikler sig fra ubehag til en decideret smerte.

Behandling:
Består af kiropraktisk ledjustering, isbehandling samt bløddelsbehandling. Det kan også være nødvendigt at supplere med forebyggende øvelser senere i forløbet når det er muligt for dine smerter. Målet med behandlingen er at genoprette normal funktion af ryggen og heldigvis er der normalt rigtig god effekt af kiropraktisk behandling. Der ses en sammenhæng imellem hvor længe du har haft smerter og hvor lang tid der går før du din krop bliver fuld funktionsdygtig og du oplever smertelindring. Som ved smerter andre steder i kroppen er det vigtigt du holder dig så aktiv som muligt uden forværring af dine symptomer/smerter. Kan du varetage dit job og almindelig dagligdags aktivitet skal du blive ved med dette.

Iskias

Iskias en fælles benævnelse for smerter i benet. Disse smerter kan og vil ofte stamme fra lænden eller bækkenet, men kan også skyldes en nervepåvirkning grundet diskusprolaps eller stenose. Iskiasnerven er kroppen største nerve, som dannes af flere nerverødder på hver side af lænden og bækkenet fra så samle sig og forløbe samt forgrene sig ned i samme sides ben.   

Symptomer:
Iskias mærkes som udstrålende smerter fra lænden eller sædemuskulaturen til lår og evt. underben. Smerterne tiltider mærkes helt ud til foden. Rygsmerten er ofte voldsom og i nogle tilfælde kan der være lettere påvirkning af vandladningen/afføringen.

Årsag:
Irritation af kroppens største nerve, ofte der hvor den træder ud fra lænderyggen (rygsøjlen). Kan fremkaldes af langvarig muskelspænding, overbelastning, ensidig og gentagne bevæger, træk eller kulde. Kan over tid fremprovokere og kan føre til diskusprolaps.

Behandling:
Behandles med kiropraktisk ledfrigørelse og bløddelsbehandling samt evt. udspændingsøvelser. Vejledning og rådgivning gives altid. Det er altid vigtigt, at du holder din krop så fysisk aktiv som muligt og når det er muligt for dine smerter kan træning eller specielle øvelser være relevante I nogle tilfælde har akupunktur god effekt på iskiassmerter.

Diskusprolaps

Har du ben smerter kan det skyldes nervepåvirkning enten forårsaget af diskusprolaps eller slidforandringer omkring lænden, som kan give forsnævringer. Ved diskusprolaps er der ofte tale om kraftige smerter især i den første tid og det vil påvirke din bevægelse, dit søvnmønster og dit humør. Det er altid vigtigt, at du bevæger dig tit for at holde kroppen i gang. Al aktivitet i mindre doser og uden smerteforværring vil gøre dig godt. Kiropraktik vil kunne hjælpe dig med rådgivning om, hvad der godt og skidt samt vurdere om du vil have gavn af manuel behandling af dine led og muskler for smertelindring samt for at hjælpe dig til at kunne bevæge dig bedre mens vævet heler op.

Symptomer:
Smerter og snurrende fornemmelser i benet (benene) eller ballen af de mest almindelige symptomer ved en diskusprolaps. Måske du kan have et område på benet, hvor du kan mærke så meget som du normalt kan. Din muskelstyrke kan også være nedsat. Lændesmerter ses hos mange men er ikke altid. Forløbene varierer fra person til person og nogle vil kunne have en normal hverdag mens andre vil være meget smertepåvirket og begrænset i deres dagligdag. 

Årsag: Mellem vores ryghvirvler er der en brusskive (diskus), som virker stødabsorberende og hvis denne bruskskive buler ud mellem to lændehvirvler kaldes det diskusprolaps. Udposningen kan komme pludselig ved en ulykke eller lignende, men oftest vil det være en udvikling, som sker over tid f.eks. som følge af gentagne og ensidigt uhensigtsmæssige belastning, hvorved bruskskiven svækkes. Udposningen kan i nogle tilfælde ramme en forbigående nerverod og bl.a. give symptomer i benet eller ballen. Diskusprolaps er naturligt forekommende lidelse og kan irritere nerverne – dette uden der nødvendigvis er en udløsende årsag til det. 

Behandling: Der behandles med aktiv aflastning, manuel kiropraktisk behandling af dine led og muskler evt. suppleret med smertestillende medicin.. Smerterne bliver typisk bedre efter nogle uger og de fleste vil indenfor 3 måneder have det meget bedre. Langt de fleste vil efterfølgende kunne genoptage en normal hverdag og de færreste skal opereres. Bliver dine symptomer ikke bedre senest efter 8 uger henvises til læge eller hospital.

Læs mere her

Spinalstenose

Hvis pladsen i rygmarven bliver mindre f.eks som en følge af de almindelige og aldersbetingede slidforandringer kaldes dette spinalstenose eller rygmarvsforsnævring. For nogle vil det betyde, at nerverne ned til benet har for lidt plads og derfor bliver påvirket, hvilket kan give symptomer. Det er typisk en tilstand, der udvikles over mange år og der kan være stor forskel på ens gener eller smerter. Du vil have gode og mindre gode perioder. Med kiropraktisk behandling kan du ofte holde smerterne ned og forlænge de gode perioder. 

Symptomer:
Du vil kunne opleve smerter, føleforstyrrelser (ofte i fødderne) eller fornemmelser af at være tung og træt i benene når du går eller står. Nedsat gangdistance evt kun 50-100m før dine symptomer fremkaldes eller forværres. Du vil ofte er føle en smertelindring hvis du sidder eller bukker fremover da nerverne så får mere plads.

Årsag: Dårlige pladsforhold i rygmarvskanalen eller hvor nerverne går ud fra ryggen ofte grundet aldersbetingede slidforandringer, som er kommet over tid – derfor bliver symptomerne også gradvist værre og har sjældent en pludselig debut.  

Behandling: Rådgivning og vejledning i, hvad der kan holde smerterne nede. Øvelser og kiropraktisk behandling af led og muskler for at mindske smerten og forbedre rygfunktionen. Cykling kan for mange være en god ide. Er der ikke fremgang indenfor de første 4-12 uger eller bliver dine meget voldsomme kan scanning være relevant.

Læs mere her