Alt du skal vide om smerter hos spædbørn og børn

GENERELT

Spædbørn og børn

Ved spædbørn drejer henvendelserne sig tit om skævt/fladt baghoved, gråd af længere varighed, dårlig søvn, dårlig motorik eller generel uro. Hos ældre børn vil henvendelserne ofte drejer sig om smerter i bevægeapparatet eller hovedpine.

Bliv yderligere oplyst via denne folder eller besøg dette indlæg om børn og kiropraktik.

Se mere

kiropraktoren.dk

Logo

Skævt/fladt baghoved

Mange henvender sig til kiropraktor pga. deres børn har asymmetri. F.eks. kan det drejer sig om en foretrukken side til amning eller søvn. Der kan også være tale om hovedskævhed.

Symptomer:
Vil ikke dreje hovedet til den ene eller anden side eller har en foretrukken side til amning/søvn og derved ses påvirkning af kranieformen.

Årsag: Kan være grundet i de daglige rutiner evt. med langvarig side præferencer ved lejring, modstand mod at dreje  hovedet til den ene side grundet noget biomekanisk (led og muskler).

Behandling: Kiropraktisk behandling for at normalisere barnets bevægelighed, vejledning om evt. øvelser samt rådgivning om lejring med fokus på de daglige rutiner. Formålet er bl.a. korrektion af kranie skævheden over tid grundet en bedre bevægelighed og funktion.

Kolik

Gråd kan have mange forskellige årsager og nogle af disse kan skyldes noget biomekanisk, hvilket betyder, at de kan relateres til led og muskler.

Symptomer:
Er defineret som unormalt gråd mønster og samlet i mere end 2-3 timer dagligt. Gråden ses ofte henunder aften.

Årsag: Fastlåste led i nakke eller ryg konstateres ofte hos spædbørn, der f.eks. konstant kigger til samme side, helst kun ammer ved samme bryst, ikke kan lide at ligge i en bestemt stilling eller lignende. 

Behandling: Disse symptomer kan ofte lindres hurtigt og effektivt gennem kiropraktisk manuel behandling.

KISS KIDD

KISS-KIDD syndrom betegner symptomer hos børn, der bunder i en fejlstilling af de øvre nakkeled. Fejlstillingen kan forstyrre barnets normale motoriske udvikling, så barnet kan blive skævt i ryg og nakke og får sværere ved at udfolde sig frit.

Betegnelserne stammer fra tysk (KISS: Kopfgelenk-Induzierte-Symetrie-Störung, KIDD:Kopfgelenk-Induzierte-Dyspraxie/Dysgnosie). Dyspraxie= klodsethed, Dysgnosie – nedsat evne til at bearbejde sanse indtryk. KISS syndrom ses hos spædbørn.

KIDD symptomerne viser sig hos børn der kan gå (>1år gamle). 

Symptomer:
Viser sig på forskellige måder. Ofte har barnet en tvangsholdning og har svært ved at amme ved det ene bryst. Sutte- og synkerefleksen er nedsat og barnet gylper en del. Ofte ses tendens til knyttede hænder. Der er uro om aftenen og barnet har svært ved at finde ro, når det skal sove.  Søvnen er forstyrret og ofte vågner barnet brat i løbet af natten.

Årsag: En ”fejlstilling” af de øvre nakkeled. Der er ikke tale om en sygdom, men en fejlfunktion, som skyldes en blokering/låsning.

Behandling: Først udelukkes andre årsager, hvorefter behandling kan tilbydes. Symptomerne kan ofte afhjælpes ved blid kiropraktisk manuel behandling.

Sengevædning

Som mange andre af vores organer er blæren styret af nervesystemet. Én nedsat led funktion kan have påvirkning for den information nervesystemet modtager og derved om det fungerer optimalt eller bliver under/overstimuleret.

Symptomer:
Ufrivillig nattetisseri.

Årsag: Dårlig eller nedsat input via nervesystem og derved en uhensigtsmæssig/nedsat kontrol over blæren evt. på baggrund af en dårlig led funktion.

Behandling: Kiropraktisk manuel behandling rettet mod nakkens og ryggens led de steder, hvor der er nedsat funktion og bevægelighed kan mindske eller helt fjerne problemet.