Kiropraktik

Hvad er kiropraktik?

En kiropraktor er specialist i at undersøgelse, diagnosticere, behandle og forebygge smerter og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet. Med bevægeapparatet menes kroppens led, muskler, bindevæv og nervesystem.

Kiropraktoren er den faggruppe, som ser og behandler flest patienter med ryg– og/eller nakkelidelser (ser som faggruppe 400.000 nye patienter årligt). Kiropraktoren ønsker at finde frem til årsagen til dine smerter for at behandle denne, frem for at symptombehandle. 

”Kiro” er græsk og betyder hånd. Ved en kiropraktisk behandling benytter kiropraktoren sine hænder til at udføre en lang række håndgreb som stræk, mobilisering og manipulation af kroppens muskler og led.
Kiropraktik

Sikkerhed

Kiropraktik er en sikker, skånsom og effektiv behandling af funktionsforstyrrelser og smerter i bevægeapparatet. Formålet med kiropraktikken er at reducere smerter i bevægeapparatet samt optimere kroppens funktion og bevægelighed. Kiropraktik består desuden af rådgivning/vejledning, patientundervisning, øvelser, specifik træning og genoptræning. Kiropraktisk behandling kan kombineres med anden behandling og derfor er vi en tværfaglig klinik.

Kiropraktoren er autoriseret til at behandle uden forudgående henvisning fra egen læge. Kiropraktoren kan foretage røntgenundersøgelser af ryggen, hofte, skulder, knæ eller andre led, hvis det skønnes relevant.

Som ny patient

Din første konsultation vil handle om, at kiropraktoren stiller sin diagnose på baggrund af din sygehistorie, en klinisk undersøgelse og eventuelt en røntgenundersøgelse. Under den første konsultation får kiropraktoren også en generel fornemmelse for, om der er nogle særlige ting eller barrierer som kræver en ekstra opmærksomhed - f.eks om der er “kiropraktor skræk”. I disse tilfælde er det vigtigt at blive beroliget med, at der er flere alternative stræk og blød mobilisering, som kan tages i brug.

Uddannelse

I Danmark uddannes kiropraktoren på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SDU). Kiropraktoruddannelsen er en 5-årig universitetsuddannelse efterfulgt af 1 års turnus hos en praktiserende kiropraktor. Uddannelsen er på lige fod med den almene lægeuddannelse og der samlæses de første tre studieår.

Kiropraktoren kan med sin uddannelsesmæssige baggrund forholde sig kritisk til effekten af egen behandling. At en kiropraktor må stille en diagnose betyder blandt andet, at en kiropraktor er uddannet til at udelukke, at problemer og smerter i led, muskler og skelet-/nervesystemet stammer fra andre og mere alvorlige sygdomme. Skønnes de at gøre det, viderehenvises til eller kontaktes din egen praktiserende læge.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at henvende dig via nedenstående mail.

info@naestved-kiropraktor.dk

Læs yderligere her.

Flere fagspecialer

Fysioterapi

Fysioterapi

Massage

Massage

Akupunktur

Akupunktur