Alt du skal vide om smerter i kæben

GENERELT

Kæbe

Kæben er det led i kroppen, som bevæges flest gange i løbet af en dag - den åbnes og lukkes for de fleste vedkommende mere end 2500 gange.

Logo

Akutte smerter

Kæbeled dannelse af forbindelsen mellem over- og undermund og i kæbeleddet er der en menisk. Denne menisk kan blive irriteret eller komme i klemme, hvilket vil være smertefuldt. Derudover er der en del muskler i området, som kan blive for stramme eller anspændte, hvilket kan give anledning til lokale kæbesmerter og strålesmerter ud mod øret. Kæbesmerter kan også give anledning til hovedpine, denne vil ofte sidde omkring tindingeområdet. Nogle vil kunne opleve at kæben kan give kliklyde (f.eks. når man spiser), hvilket normalt mere er et irriterende fænomen for en selv og evt. sine omgivelser. ”Kæbe-klikken” er sjælden forbundet med smerter. Kæbeproblemer kan være relateret til nakken- især de øverste led, hvorfor disse altid bør undersøges også.