Alt du skal vide om hovedpine

GENERELT

Hoved

Hovedpine er blandt de 10 mest invaliderende sygdom globalt set ift. erhvervs udygtighed og er således også et af de mest almindelige problemer i den danske befolkning. Op til ca. hver tredje danske har på et eller andet tidspunkt i livet søgt hjælp for sin hovedpine da den påvirker deres dagligdag. Der er desværre også mange, som tror at hovedpine er noget de må lære at leve med selvom der ofte ganske gode muligheder for behandling.

Besøger du en kiropraktor, er en af de vigtigste opgaver først at udelukke mere alvorlige årsager til din hovedpine. Dog viser det sig ofte, at hovedpinen stammer fra spændinger og låsninger i nakke og skulderåg, hvilket netop er et af kiropraktorernes kerneområder.

Omkring 6% af de som opsøger en kiropraktor kommer grundet hovedpine. Forskningen understøtter, hvad vi erfaringsmæssigt kan se i klinikken, at kiropraktik med stor sandsynlighed kan lindre eller helt afhjælpe hovedpiner af typen spændings- og cervikogen hovedpine samt migræne.

Se mere

kiropraktoren.dk

Logo

Spændingshovedpine

Symptomer: Spændingshovedpine kan være episodisk eller kronisk. Episodisk hovedpine er karakteriseret ved at den varer fra 30 minutter til 7dage. Hovedpinen sv.t. begge sider af hovedet/ansigtet og beskrives som pressende/strammende (ikke pulserende) med mild eller moderat intensitet. Der er ikke kvalme eller opkastninger. Måske du enten kan være lys - eller lyd følsom. Hovedpinen forværres ikke ved rutinemæssig fysisk aktivitet. Kronisk hovedpine har karakter som ovenstående men forekommer mere end 15 dage/måned og i mere end 3 måneder. Varigheden er timer eller er konstant tilstede. Du kan opleve mild kvalme.Ved denne hovedpine form skal men især ved opmærksom på medicinoverforbrugshovedpine.

Årsag: Oftest opstår hovedpine på grund af muskel- eller ledproblemer i nakken eller ryggen. Ved mistanke om anden tilgrundliggende sygdom, vil din behandler henvise til egen læge.

Behandling: En behandling vil især målrette sig mod leddene og bløddelene i nakkeregionen samt evt. kæbeled. Desuden gives rådgivning og vejledning samt evt.øvelser (holdningskorrigerende). Manipulation af den øverste del af nakken kombination med bløddelsbehandling har vist den bedste effekt ift. funktionsnedsættelse og livskvalitet i forbindelse med hovedpine (kilde DSK).

Cervikogene hovedpine

Symptomer: Denne hovedpine form overlapper de andre hovedpinetyper. Cervikogen hovedpine er karakteriseret ved enten ensidig eller dobbeltsidig hovedpine med fokus i nakke og baghoved evt. med udstråling til hovedet/ansigt. Der er ofte samtidig nakkesmerter og nedsat nakkebevægelse.

Årsag: Denne hovedpine type formodes at være relateret til bevægelsesudløste spændinger og nedsat led funktion i nakken specielt i den øverste del. Der vil oftest være forværring ved bevægelse af nakken eller ved at holde nakken i samme stilling i længere tid. 

Behandling: Behandling ved denne hovedpine form rettes mod den nedsatte ledbevægelighed i den øvre del nakken i form af ledmanipulation samt bløddelsbehandling og træning (styrke –, udholdenheds – og strækøvelser)

Migræne

Migræne deles i to undergrupper: Migræne med og migræne uden aura (ca. 1/3 af tilfældene). Har ubehandlet ofte en varighed omkring 4-72 timer.

Symptomer:
Ofte drejer det sig om ensidigt hovedpine af pulserende karakter strækkende fra baghovedet og frem mod øjet på samme side. Intensiteten er moderat til stærk. Forværring ved rutinemæssig aktivitet f.eks. gang opad trapper. Der kan være lyd og lys følsomhed eller kvalme og opkast. Nogle vil opleve en forvarsling inden hovedpinen (hvilket benævnes migræne med aura). Har du migræne med aura vil der oftest være forbigående og reversible symptomer, som rammer syns- eller følesansen, føleforstyrrelser, forbigående talevanskeligheder og lammelser kan også ses. Symptomerne udvikler sig typisk over minutter og varigheden kan være 5-60 minutter, hvor de enkelte typer evt. afløser hinanden. Denne forvarsling efterfølges som regel af en hovedpine.

Årsag:
Tidligere ment at migrænen var relateret til karpåvirkning omkring hjernen, men forskningen tyder på det nok nærmere kan forklare ved noget nervemæssigt.

Behandling:
Denne hovedpine form varetages primært af egen læge eller neurolog, da medicinsk behandling ofte er relevant. I de tilfælde, hvor der er smerter i nakke eller brystryg være en god idé at opsøge en kiropraktor. Erfaringsmæssigt viser det sig, at du ved at få en bedre funktion i netop disse områder vil have stor chance for at din migræne kan lindres eller helt afhjælpes. Derudover er der også nogen, der har migræne kombineret med andre hovedpinetyper som f.eks. spændingshovedpine eller cervikogen hovedpine – er du en af dem vil vi med stor sandsynlighed kunne afhjælpe dig.

Svimmelhed

Symptomer: Udover selve svimmelheden vil en del opleve ledsagesymptomer såsom hørenedsættelse, øresusen, kvalme og opkastninger.

Årsag:
Vores evne til at holde balancen styres af et samspil mellem synet, sanseorganer i nakke og ryg samt balanceorganet i det indre øre. Svimmelhed kan udløses ved svigt af et eller flere af disse systemer eller deres forbindelser i hjernen eller rygmarven. Nakkerelateret svimmelhed vil give sig til udtryk ved nedsat bevægelighed af nakken. Flere af leddene i nakken er fastlåste, og musklerne omkring er spændte og ømme.

Behandling:
Består af frigørelse af de låste led og udstrækning af de spændte muskler i området. Ved behov instrueres der i styrke- og strækøvelser for nakke og skuldre.